Mediacja rodzinna Płock – pomoc w emocjach

mediator Płock, mediacje Płock, mediacje rodzinne płock, mediator sądowy płock, mediator rodzinny płock, mediacje rówieśnicze płock,

Sprawy rodzinne są sprawami wyjątkowo delikatnymi i wymagającymi szczególnego podejścia. Wiążą się z szerokim bagażem emocji i nierozładowanych konfliktów utrudniających dojście do porozumienia. Mediator Płock, w przypadku konfliktów zaleca skorzystanie z mediacji przed podjęciem decyzji o doprowadzeniu sprawy przed sąd, które może zaognić konflikt z członkiem rodziny.

Czym są mediacje rodzinne

Mediacje rodzinne prowadzone w Płocku, można zdefiniować jako podjęcie wszelkich możliwych działań w celu doprowadzenia istniejącego między najbliższymi sporu do ugodowego rozwiązania. Niezależnie od tego, czy konflikt dotyczy spraw małżeńskich, odbywa się na poziomie rodzic – dziecko czy dotyka innych osób z kręgu rodziny, mediacje umożliwiają zrozumienie i rozmowę o problemie bez zbędnego stresu oraz formalizmu postępowania sądowego. O zaletach mediacji można dowiedzieć się więcej ze strony http://mediatormikos.pl/.

Procedura mediacji rodzinnych

Mediacje Płock prowadzone są w spokojnej, przyjemnej atmosferze. Rozmowy moderowane są przez wykwalifikowanego i doświadczonego mediatora będącego osobą całkowicie neutralną i bezstronną. Mediator wysłuchuje stanowisk obu stron, pomaga zapanować nad, często burzliwymi, emocjami, oraz ukierunkowuje na możliwe ścieżki prowadzące do wypracowania kompromisu. Jest to najlepsza metoda załagodzenia sporu, bowiem zwaśnione strony, w natłoku emocji, często nie widzą i nie doceniają tego co najprostsze i najlepsze, zamykając sobie drogę do porozumienia.

Specyfika i typy mediacji rodzinnych

Mediacje rodzinne, ze względu na tematykę, której dotykają, są jedną z najtrudniejszych form tego typu postępowania. Osoba mediatora w tych sprawach, musi cechować się odpowiednim podejściem do specyfiki sprawy, szczególną bezstronnością i wolą odżegnania się od emocjonalnej strony sprawy, a przez to musi wykazywać się dużym doświadczeniem. Specyfika mediacji rodzinnych wynika również z tego, że w pewnym zakresie może być ona nakazana przez sąd. Są to mediacje w zakresie rozwodów, adopcji i spraw dotyczących przemocy w rodzinie.

Rozwód

Sąd w postępowaniu rozwodowym może zauważyć przesłanki umożliwiające pojednanie się małżonków. W takiej sytuacji, skieruje sprawę do mediacji, skutkiem której może być wycofanie pozwu, względnie polubowne załatwienie spraw okołorozwodowych, które dotykają takich materii jak sprawy majątkowe, alimenty czy opieka nad dziećmi, a także kwestie wymagające obopólnej zgody małżonków. Sąd do mediacji może skierować również sprawy z zakresu opieki nad dzieckiem, jeśli przemawia za tym jego dobro.

Adopcja

Sąd może skierować do mediacji sprawy dotykające tematu adopcji. Mediacja może okazać się użyteczna zarówno na etapie zrzeczenia się praw rodzicielskich przez rodziców biologicznych, jak i nabycia praw rodzicielskich przez rodziców adopcyjnych. Temat ten jest niezwykle delikatny i emocjonalny, a różne sytuacje życiowe prowadzą do różnych decyzji, w związku z czym zaleca się przystąpienie na tym gruncie do rozmów mediacyjnych w miejsce prowadzenia emocjonalnych sporów przed sądem, w trakcie których nie ma możliwości dogłębnego wysłuchania i zrozumienia potrzeb i stanowiska drugiej strony. Należy wszak pamiętać, e o ile w postępowaniu sądowym najważniejsze są dowody i fakty, o tyle w postępowaniu mediacyjnym znaczenie mają również emocje i uczucia.

Przemoc w rodzinie

Sąd może skierować do mediacji sprawy dotykające kwestii przemocy w rodzinie. Są to tematy kontrowersyjne, bardzo trudne do pozostawienia bagażu emocjonalnego ”na zewnątrz” i przyjęcia całkowicie bezstronnej postawy. Specyfika tego postępowania sprowadza się do punktu, w którym mediacja w sprawach z zakresu przemocy w rodzinie ma szansę powodzenia i może pomóc w naprawie relacji rodzinnych tylko wtedy, kiedy obie strony wykazują wolę naprawienia sytuacji.

Cel mediacji

Podstawowym celem mediacji jest polubowne załatwienie sprawy. W przypadku mediacji rodzinnych, szczególnym celem postępowania jest unormowanie stosunków rodzinnych rozumianych w sposób bardzo szeroki, bowiem dotyczy to tak spraw finansowych m. in. w sprawach rozwodowych, jak i spraw więzi rodzinnych w przypadku rodzin w których wzajemne stosunki wykazują jakieś nieprawidłowości. Mediacja często jest ukierunkowana na ratowanie rodzin które nie widząc innej drogi, zdecydowały się na postępowanie rozwodowe. To także, a może przede wszystkim sposób na zadbanie o dobro małoletnich dzieci.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *